وزن خود را با مصرف مکمل های غذایی هیدروکسی سیتریک اسید کنترل کنید

هیدروکسی سیتریک اسید، که عموماً هیدروکسی سیتریک اسید نامیده می‌شود، در میوه گونه‌های Garcinia یافت می‌شود. مکمل هیدروکسی سیتریک اسید عموما عصاره پوست میوه Garcinia Cambogia می‌باشد که توت بریندیل (Brindle) نیز نامیده می‌شود.

میوه این گیاه در هند به عنوان چاشنی استفاده شده و پوست خشک شده آن به عنوان طعم دهنده استفاده می‌شود. پوست میوه خشک شده نیز در طب سنتی هند برای شکایات گوارشی و رماتیسم استفاده می‌شود.

هیدروکسی سیتریک اسید، اسید اصلی در میوه Garcinin Cambogia بوده که تا 16% محتویات میوه خشک را تشکیل می‏دهد.


هیدروکسی سیتریک اسید، علاوه بر (-)- هیدروکسی سیتریک اسید، به عنوان هیدروکسی سیترات، (-)- تر ئو – هیدروکسی سیتریک اسید و 4s- هیدروکسی سیتریک اسید نیز شناخته می‌شود.

اختصار آن (-)-HCA و یا HCA می‌باشد. این یک ماده متفاوت از سیتریک اسید یا ایزوستریک اسید می‌باشد که واسطه کلیدی در سیکل تری کربوکسیلیک اسید یا سیکل کربس می‌باشد.

واژه‌هایی که برای اشکال اسیدی وآنیونی به کار می‌روند، هیدروکسی سیتریک اسید و هیدروکسی سیترات، به ترتیب به جای هم استفاده می‌شوند. با این حال، فرم آنیونی، شکلی است که تحت شرایط زیستی وجود دارد.

عملکرد  مکمل های غذایی هیدروکسی سیتریک اسید
هیدروکسی سیتریک اسید یک ماده ضد چاقی می‌باشد.

مکانیسم عمل  مکمل های غذایی هیدروکسی سیتریک اسید
هیدروکسی سیتریک اسید مهار کننده رقابتی آنزیم آدنوزین تری فسفات – سیترات (Pro-3S) لیاز یا ATP سیترات لیاز می‌باشد. ATP سیترات لیاز تبدیل سیترات و کوآنزیم A را به اگزالواستات و استیل کوآنزیم A در سیتوزول کاتالیز می‏کند.

استیل COA در سنتز اسیدهای چرب، کلسترول و تری گلیسیریدها و همچنین در سنتز استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی استفاده می‌شود.
اگزالواستات ممکن است وارد مسیر گلوکونئوژنز شده و منجر به تولید گلوکز و گلیکوژن ‏شود.

اثر ضد چاقی هیدروکسی سیتریک اسید ناشی از مهار سنتز چربی واسیدهای چرب می‌باشد. به‏علاوه، این تفکر وجود دارد که هیدروکسی سیتریک اسید باعث مهار اشتها می‌شود که مکانیسم آن ناشی از تحریک گلوکونئوژنز کبدی توسط این ماده می‌باشد.

فارماکوکینتیک  مکمل های غذایی هیدروکسی سیتریک اسید
فارماکوکینتیک هیدروکسی سیتریک اسید در انسان به طور واضحی مشخص نیست. مطالعات حیوانی نشان می‌دهد این ماده از طریق لوله گوارش جذب و به کبد و سایر بافت‌های بدن منتقل می‌شود. درانسان‌ها گزارشی مبنی بر انتقال این ماده در سلولهای کبدی وجود ندارد.

........................................
منبع: مکمل شناسی به نقل از پی در آر


توصیه های مکمل شناسی در خصوص مصرف منطقی و بهینه مکمل های غذایی: مصرف مکمل های غذایی نیاز به آگاهی و تشخیص صحیح دارد و به این جهت مصرف مکمل های غذایی بدون مشاوره با پزشک توصیه نمی شود. ضمن اینکه اطلاعات موجود در وبسایت مکمل شناسی به هیچ وجه جایگزین مشاوره با پزشک نخواهد بود و ضروری است قبل از هرگونه اقدامی، موضوع را با پزشک معالج مطرح نمایید.
مصرف مکمل های غذایی بویژه در خصوص کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای نظیر دیابت، بیماری های ریوی یا قلبی و عروقی دارند و همچنین در رابطه با زنان باردار از حساسیت بیشتری برخوردار است و ممکن است در صورت عدم توجه به توصیه های پزشک، منجر به عوارض غیر قابل جبرانی شود.