بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

همه ما زمانی که به دنبال یافتن تلفن یا آدرس یک پزشک هستیم، بارها و بارها تجربه کرده ایم که وجود یک بانک اطلاعات جامع از پزشکان و متخصصان مختلف می تواند گره گشای بسیاری از امور باشد و ما را در انتخاب پزشک مورد نظر یاری بخشد.
سامانه « مکمل شناسی » هر چند تمرکز خود را بر بحث مکمل های غذایی و دارویی تنظیم کرده است ولی به دلیل کثرت تقاضا در حوزه خدمات سلامت، تهیه بانک اطلاعات پزشکان را نیز مد نظر خود قرار داده است.
بر این اساس سامانه « مکمل شناسی » تلاش کرده است، اطلاعات اولیه در خصوص مطب پزشکان را در این سامانه به صورت یکپارچه جمع آوری ومنتشر سازد.
بدهی است این لیست نمی تواند یک بانک کامل باشد. به این جهت از همه مردم شریمان تقاضا داریم به جهت بهره برداری سایر هموطنانمان، در صورتی که اطلاعات برخی پزشکان را بر روی سایت درج نشده است، ما را در مسیر ارتقاء سطح سلامت جامعه یاری دهند. برای ثبت مشخصات پزشکانی که بر روی سامانه مکمل شناسی اطلاعات ایشان موجود نیست، میتوانید اینجا کلیک کنید.

لیست پزشکان

ترتیب نمایش
داده‌ای جهت نمایش در سایت، یافت نشد.