ارتباط مدت زمان مصرف مکمل های فولیک اسید در دوران بارداری با افسردگی پس از زایمان

ارتباط مدت زمان مصرف مکمل های فولیک اسید در دوران بارداری با افسردگی پس از زایمان

تحقیقات جدید نشان می دهد مصرف مکمل های فولیک اسید در دوران بیشتری از بارداری منجر به کاهش خطر افسردگی پس از زایمان در زنان می شود.

افسردگی بعد از زایمان (PPD)، به عنوان یک عارضه رایج در بارداری، می تواند پیامدهای نامطلوب برای مادران، کودکان و خانواده ها را داشته باشد.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان چینی انجام شد، ارتباط بین مدت زمان مصرف مکمل های فولیک اسید در دوران بارداری و شیوع افسردگی پس از زایمان در زنان چینی ارزیابی شد.

این مطالعه بر روی 1592 زن چینی در بین سالهای 2015 تا 2017 در شهر تیانجین چین انجام شد.

داده های مربوط به ویژگی های سبک زندگی، تاریخ بارداری و مصرف مکمل های فولیک اسید در آنها گردآوری و مطالعه شد. همچنین میزان افسردگی آنها با استفاده از تست های معتبر در مدت 6-12 هفته پس از زایمان اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد شیوع افسردگی پس از زایمان در بین زنان مورد مطالعه 29/4 درصد است.

همچنین مشخص شد زنان بارداری که مکمل های فولیک اسید  را برای بیش از 6 ماه مصرف کردند، شیوع افسردگی پس از زایمان کمتری داشتند، در مقایسه با افرادی که مکمل ها را برای کمتر از 6 ماه دریافت کردند.

این نتایج نشان از تاثیر چشمگیر مصرف مکمل های فولیک اسید در افسردگی پس از زایمان دارد.

نتایج این تحقیق در نوامبر 2017 در مجله Nutrients  منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Association between Duration of Folic Acid Supplementation during Pregnancy and Risk of Postpartum Depression

Nutrients 2017, 9(11), 1206; doi:10.3390/nu9111206, Published: 2 November 2017

http://www.mdpi.com/2072-6643/9/11/1206/htm..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید
تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/ کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود 
داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب 
بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای 
بیماران داشته باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.
3- توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.
______________________________
بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : فولیک اسید بارداری افسردگی

پیشنهاد خواندنی

files-news-673964kam-khooni[6f468d049c59af5933dc63325dacf37c].jpg مشاهده
سمی و یا ایمن بودن فروس بیس گلیسینات؟