اثر مکمل های غذایی فولیک اسید با دوز بالا بر پارامترهای اسپرم

اثر مکمل های غذایی فولیک اسید با دوز بالا بر پارامترهای اسپرم

فولات های موجود در رژیم های غذایی یکی از منابع اصلی گروه متیل که برای متیله کردن DNA مورد نیاز است محسوب می شود.

 متیله شدن DNA یک اصلاح اپی ژنیک است که در طول فرایند اسپراماتوژنی بصورت فعال انجام شده و بازسازی می شود.

در حالی که تحقیقات نشان داده اند که مکمل های فولیک اسید با دوز بالا (10 برابر بیشتر از دوز روزانه توصیه شده) قادرند پارامترهای اسپرم را در مردان نابارور بهبود بخشند، اثرات این مکمل بر اپی ژنوم اسپرم ناشناخته باقی مانده است.

در مطالعه ای که در سال 2015 انجام گرفت، با هدف بررسی تاثیر مصرف 6 ماهه مکمل های فولیک اسید با دوز بالا بر اپی ژنوم اسپرم، تحقیقاتی بر روی 30 مرد مبتلا به ناباروری ایدیوپاتیک انجام شد.

پس از انجام تحقیق مشخص شد که غلظت فولات در خون بطور قابل توجهی بعد از مصرف مکمل ها افزایش یافته اما هیچ بهبود قابل توجهی در پارامترهای اسپرمی مشاهده نشد.

 سطح متیله شدن چندین جایگاه مختلف در بدن، قبل و بعد از مصرف مکمل ها بصورت عادی بود. اما داده ها نشان داد که تغییراتی در اپی ژنوم اسپرم با مصرف مکمل های فولیک اسید با دوز بالا ایجاد شده است.

نتایج این تحقیق در مجله Hum Mol Genet به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

High-dose folic acid supplementation alters the human sperm methylome and is influenced by the MTHFR C677T polymorphism
Hum Mol Genet. 2015 Nov 15;24(22):6301-13. doi: 10.1093/hmg/ddv338. Epub 2015 Aug 24

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید
تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/ کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود 
داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب 
بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای 
بیماران داشته باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.
3- توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.
______________________________
بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : سلامت جنسی اسید فولیک ناباروری اسپرم

پیشنهاد خواندنی

اثر مکمل های بارداری بر غلظت ویتامین ها و کیفیت شیر مادر مشاهده
اثر مکمل های بارداری بر غلظت ویتامین ها و کیفیت شیر مادر