مکمل شناسی: پتانسیل بهبود خلق و خو با ترکیب ویتامین و عناصر کم یاب

مکمل شناسی: پتانسیل بهبود خلق و خو با ترکیب ویتامین و عناصر کم یاب

مقدمه:  نوروترانسمیترها یا همان انتقال دهنده های عصبی ها، تنظیم کننده خلق و خو، تمرکز و سایر علایم بالینی مرتبط با افسردگی هستند.

داروهای مختلفی علائم افسردگی را با مداخله  در متابولیسم سروتونین می کاهند.

متابولیسم سروتونین وابسته به کوفاکتورهایی نظیر پیریدوکسین (B6) ویتامین ها و سایر املاح ضروری و نادر است.


بررسی سایر متون: افسردگی  و اضطراب به طور مکرر در افراد  مراجعه کننده به مطب پزشکان دیده می شود.

میزان افسردگی وابسته به بیان و متابولیسم نوروترنسمیترهایی (واسطه های عصبی) مثل تریپتوفان است.

اسید آمینه تریپتوفان به عنوان پیش ماده سنتز سروتونین و کینورنین است. (  Sainio etal. 1996)


وضعیت افسردگی به طور معمول با اختلال در ساخت سروتونین به ویژه در مسیر متابولیسم تریپتوفان رخ می دهد. در متا آنالیزی که شامل 24 مطالعه از منابع مختلف شامل 744 بیمار و 793 فرد سالم انجام شده است، شواهدی دال بر کاهش سطح تریپتوفان در بیماران افسرده  به ویژه کسانی که تحت درمان قرار نگرفته اند دیده شده است. (Ogawa etal. 2014)


سروتونین یک نوروترنسمیتر مونوآمین است که از تریپتوفان ساخته می شود. (Berger etal. 2009)
بیشترآنتی دپرسانت های موثر در درمان افسردگی، سطح سروتونین خارج سلولی را افزایش می دهند. (Young 2007; Homan et al. 2015)


تجویز متناوب تریپتوفان منجر به افزایش رفتار مقبول و کاهش رفتار پرخاشگرانه در بیماران بی قرار، که در معرض افسردگی قرار داشتند، می شود.(Hogenelstet al. 2015)


ثابت شده است که سیتوکین های پیش التهابی آزاد شده توسط لنفوسیت T و لوکوسیت ها دیگر منجر به القاء رادیکال های اکسیژن و نیتروژن در ماکروفاژها و نوتروفیل ها شده و باعث استرس اکسیداتیو می شود.(Nathan et al. 1983; Wicherset al. 2005).

این امر ممکن است منجر به افزایش کینورنین و در نتیجه کاهش تولید سروتونین شود که در نهایت باعث تغییر مسیر متابولیسم تریپتوفان شود (Rubin 1967; Forrestet al. 2004; Anderson & Maes 2015) .


اینجاست که  نقش تغذیه در کیفیت خلق و خوی و افسردگی  فرد  مشخص می شود.  واضح است که تامین انتقال دهنده های عصبی به طور مستقیم به مصرف آنتی اکسیدان های کافی از طریق تغذیه وابسته است.(Himmerich & Erbguth 2014; Gostner et al. 2015 )


این فرضیه  توسط  مطالعات بالینی و تجربی  بر اختلالات شناختی و زوال عقل وابسته به سن که  ناشی از کمبود ویتامین ها ست حمایت می شود (Seppala et al. 2014).


در بیماران افسرده، سطح ویتامین های آنتی اکسیدانی در مقایسه با افراد سالم به طور قابل توجهی پایین تر بود. پس از 6 هفته مصرف مکمل های ویتامینی، کاهش قابل توجهی در درجات اضطراب وافسردگی  فرد مشاهده شده است (Gautam et al. 2012 )


 روش کار: در مطالعه تصادفی دو سویه کور آینده نگری که به مقایسه  میزان فراهمی زیستی ویتامین ها واملاح در مولتی ویتامین با برند لاویتا® و پلاسبو در افراد سالم جهت تثبیت خلق و خوی فرد در سال 2016 در اتریش انجام شد. سروتونین ، تریپتوفان (پیش ماده جهت سنتز سروتونین) ، ویتامین  B6 ، B3  ، D3، کروم ، زینک در خون افراد  قبل از مصرف و سه ماه بعد سنجیده شد.


نتایج :پس از سه ماه افزایش اندکی در سطح تریپتوفان(P=0.059) و افزایش قابل ملاحظه ای  در سطح سروتونین(P0.013) سرم در گروه مداخله  مشاهده شد، بعد از 6 ماه در گروه مداخله میانگین B6(P=0.03)، B3 (P0.001)، کروم  (P0.01)، زینک (P0.001) افزایش یافت. سطح سروتونین بعد از 6 ماه کاسته شد که بیانگر ریسک پایین اوور دوز است.


نتیجه گیری:

نتیجه گرفتیم که تامین مداوم مولتی ویتامین ها، منجر به بهبود خلق و خو از طریق بهبود فعالیت نوروترنسمیترها می شود.منابع و رفرنس ها:

Source & Reference

Mood improving Potential of a Vitamin Trace Element Composition – A randomized,
double blind, placebo controlled clinical study with healthy volunteers..

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنید  • کلید واژه ها:

خلق و خو، عناصر کمیاب، مکمل غذایی، مولتی ویتامین، ریز مغذی ها، کلسیم، آهن، سیستم ایمنی، رژیم غذایی، سبک زندگی، لیست مکمل های غذایی، عوارض مصرف، نحوه مصرف، کاربرد مکمل های غذایی، بهترین زمان مصرف، قرص تقویتی، مکمل شناسی، آثار ویتامین ها، عملکرد عصبی، سرطان، پیشگیری


  • توصیه مهم مکمل شناسی:

به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی ای نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.

بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : مولتی ویتامین اضطراب زینک ویتامین ب6

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

files-news-673964kam-khooni[6f468d049c59af5933dc63325dacf37c].jpg مشاهده
سمی و یا ایمن بودن فروس بیس گلیسینات؟