تاثیر مکمل تاثیر مکمل های ویتامین B بر روی بیماری های مرتبط با شناخت

تاثیر مکمل تاثیر مکمل های ویتامین B بر روی بیماری های مرتبط با شناخت
تحقیقات نشان داده اند افزایش در میزان هوموسیستئین سرم به عنوان یک فاکتور خطر بالقوه برای اختلالات شناختی محسوب می شود. از طرفی شواهد علمی پیشنهاد می کنند که مکمل های ویتامین B می توانند از طریق کاهش سطح هوموسیستئین زوال شناختی را کاهش دهند.در مطالعه ای که اخیر انجام شد تاثیر فولیک اسید به همراه ویتامین B12 و/یا B6 در کم کردن میزان هوموسیستئین، و در نتیجه کاهش زوال شناختی در بیماران مسن مبتلا به آلزایمر یا جنون مورد بررسی قرار گرفت.


در این راستا مطالعاتی که در آنها بصورت تصادفی و کنترل شده اثر فولات و مکمل های ویتامین B در بیماران مبتلا به زوال شناختی و در مرحله بعد در مبتلایان به آلزایمر یا جنون مورد مقایسه قرار گرفته بود تجزیه و تحلیل شد.


همچنین خصوصیات پایه ای، سن و جنسیت افراد مورد مطالعه نیز در دو گروهی که مکمل یا دارونما مصرف کرده بودند با هم مقایسه شدند.


نتایج نشان داد در گروهی که مکمل مصرف کرده بودند کاهش بسیار بیشتری در سطح هوموسیستئین آنها در مقایسه با گروه دارونما مشاهده شد.


در مجموع براساس این مطالعه مشخص شد که مصرف مکمل های ویتامین B در کاهش سطح هوموسیستئین سرم بسیار موثر است. اما هنوز با قطعیت نمی توان گفت که این کاهش در سطح هوموسیستئین حتما منجر به بهبود زوال شناختی می شود و مطالعات بیشتری در این مورد باید انجام شود تا شواهد قوی تری برای آن بدست آید.


نتایج این تحقیق در سال 2017 در مجله Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology به چاپ رسید.
منابع و رفرنس ها:

Source & Reference

Efficacy of Vitamin B Supplementation on Cognition in Elderly Patients With Cognitive-Related Diseases

Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology 2017, Vol. 30(1) 50-59
..

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنیدکلید واژه ها

مکمل غذایی، هوموسیستئین، ویتامین های B، ویتامین B12، ویتامین B6، فولیک اسید، شناخت، آلزایمر، جنون، مولتی ویتامین، ریز مغذی ها، کلسیم، آهن، سیستم ایمنی، رژیم غذایی، سبک زندگی، لیست مکمل های غذایی، عوارض مصرف، نحوه مصرف، کاربرد مکمل های غذایی، بهترین زمان مصرف، قرص تقویتی، مکمل شناسی، آثار ویتامین ها، عملکرد عصبی، سرطان، پیشگیری

تهیه شده در تحریریه سایت مکمل شناسی

"منصور"

بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : ویتامین ب آلزایمر

پیشنهاد خواندنی

اثر مکمل های بارداری بر غلظت ویتامین ها و کیفیت شیر مادر مشاهده
اثر مکمل های بارداری بر غلظت ویتامین ها و کیفیت شیر مادر