تاثیر مصرف روزانه یا هفته ای یکبار مکمل آهن بر رشد و وضعیت آهن کودکان پیش دبستانی

تاثیر مصرف روزانه یا هفته ای یکبار مکمل آهن بر رشد و وضعیت آهن کودکان پیش دبستانی
هدف:
تاثیر مصرف روزانه یا هفته ای یکبار مکمل آهن بر روی  هموگلوبین، فریتین سرم (SF)، پروتوپورفیرین گلبول قرمز (EFP) خون، شیوع کمبود آهن، قد و وزن کودکان پیش دبستانی در این تحقیق با یکدیگر مقایسه گشت.

روش ها:
353 کودک پیش دبستانی از مهد کودک شهر Baotou در تحقیق شرکت کردند. کودکان به سه گروه تقسیم شده و برای 14 هفته به طور روزانه یا هفته ای یکبار مکمل آهن یا دارونما (گروه کنترل) مصرف نمودند.

نتایج:
شیوع کمبود آهن در هر دو گروه کاهش یافت. درصد کاهش گروهی که هفته ای یکبار مکمل آهن مصرف کرده بودند نسبت به گروه کنترل کمتر بود(P < 0.05). سطوح HB ، SF پس از مصرف مکمل آهن افزایش یافته بود. وزن بدن و WAZ در کودکانی که به طور روزانه مکمل مصرف کرده بودند نسبت به کودکانی که دارونما مصرف کرده بودند بیشتر بود. قد و HAZ سه گروه تفاوت چندانی نداشت.

نتیجه گیری:
مکمل ریزمغذی روزانه می تواند بر رشد کودکان پیش دبستانی بیافزاید. تاثیر مصرف هفته ای یکبار مکمل آهن شبیه مصرف روزانه مکمل است و باعث بهبود وضعیت آهن شده و از شیوع کمبود آهن در کودکان پیش دبستانی می کاهد.منابع و رفرنس ها:

Source & Reference

Effect of daily or once weekly iron supplementation on growth and iron status of preschool children
Published in 2004 Mar

National Institute for Nutrition and Food Safety, Chinese Center for Disease Prevention and Control, Beijing 100050, China
Us National of Medicine, National Institutes of Health..

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنیدکلید واژه ها

مکمل غذایی، مولتی ویتامین، آهن، رشد کودکان، ریز مغذی ها، کلسیم، آهن، سیستم ایمنی، رژیم غذایی، سبک زندگی، لیست مکمل های غذایی، عوارض مصرف، نحوه مصرف، کاربرد مکمل های غذایی، بهترین زمان مصرف، قرص تقویتی، مکمل شناسی، آثار ویتامین ها، عملکرد عصبی، سرطان، پیشگیری

تهیه شده در گروه تحریریه سایت مکمل شناسی

"فرزانه"

بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : آهن سلامت کودکان

پیشنهاد خواندنی

files-news-673964kam-khooni[6f468d049c59af5933dc63325dacf37c].jpg مشاهده
سمی و یا ایمن بودن فروس بیس گلیسینات؟