مولتی ویتامین شناسی: ارتباط بین ذخیره آهن پیش از بارداری، مصرف آهن در طول بارداری و وزن نوزاد

مولتی ویتامین شناسی: ارتباط بین ذخیره آهن پیش از بارداری، مصرف آهن در طول بارداری و وزن نوزاد
وجود آهن کافی در بدن مادر در دوران بارداری تاثیر بسیار زیادی بر سلامتی و پارامترهای کلی نوزاد متولد شده دارد. در مطالعه ای که در سال 2011 انجام شد، تاثیر میزان ذخیره آهن در دوران پیش از بارداری و مصرف آهن در طول دوره بارداری بر وزن نوزاد متولد شده مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی ها بر روی 28 زن باردار سالم انجام گرفت.

زنان براساس میزان ذخیره آهن آنها در دوران قبل از بارداری به دو گروهی که میزان فریتین سرم آنها بیشتر یا کمتر از 20 میکروگرم بر لیتر بود تقسیم شدند. همچنین آنها براساس زمان شروع مصرف مکمل های آهن در دوران بارداری نیز به دو گروه تقسیم شدند: گروهی که قبل از 20 هفته آن را شروع کردند و گروهی که بعد از 20 هفته آن را شروع کردند.

سپس پرونده بالینی و زایمانی زنان، وضعیت مصرف دخانیات در آنها، رژیم غذایی و پارامترهای بیوشیمیایی آنها در دوران قبل از بارداری و همچنین سه ماهه اول، دوم و سوم مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که در مجموع 36 درصد زنان دارای ذخیره آهن کم (فریتین سرم کمتر از 20 میکروگرم بر لیتر) در دوران قبل از بارداری هستند. میانگین مصرف آهن در گروهی که در دوران بارداری قبل از 20 هفته آن را شروع کرده بودند، 7/140 میلی گرم در روز و میانگین آن برای افرادی که بعد از 20 هفته از دوران بارداری مصرف آهن را شروع کرده بودند، 0/99 میلی گرم در روز بود.

براساس نتایج مشخص شد که مصرف آهن قبل از هفته بیستم در دوران بارداری منجر به بهبود وضعیت بیوشیمیایی مادر شده اما افزایش قابل توجهی در غلظت های آهن در مقایسه با گروهی که مصرف آهن آنها بعد از 20 هفته شروع شده بود، بصورت مستقل از وضعیت آهن آنها در دوران قبل از بارداری، مشاهده نشد.

همچنین نتایج نشان داد که مکمل های آهن تاثیر مثبتی بر وزن نوزادان متولد شده در زنانی که قبل از دوران بارداری ذخیره کمی از آهن داشتند(گروهی که فریتین سرم آنها کمتر از 20 میکروگرم بر لیتر بود)  می گذارد. اما در مورد گروهی که که فریتین سرم آنها قبل از بارداری بیشتر از 20 میکروگرم بر لیتر بود، مصرف مکمل های آهن تاثیر چندانی بر وزن نوزادان نداشت.

این نتایج نشان می دهد وضعیت ذخیره آهن قبل از دوران بارداری نیز پارامتر بسیار مهمی برای زنان بوده و می تواند وزن نوزادان متولد شده را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین براساس این تحقیق مشخص شد شروع مصرف مکمل های آهن در دوران بارداری قبل از 20 هفته می تواند منجر به بهبود وضعیت بیوشیمیایی مادر شود.

نتایج این مطالعه در سال 2011 در مجله Early Human Development به چاپ رسید.
منابع و رفرنس ها:

Source & Reference

Pre-pregnancy iron reserves, iron supplementation during pregnancy, and birth weight


Early Human Development, 2011, 87, 791-797...

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنیدکلید واژه ها

مکمل غذایی، مولتی ویتامین، ذخیره آهن، بارداری، وزن نوزاد، ریز مغذی ها، کلسیم، آهن، سیستم ایمنی، رژیم غذایی، سبک زندگی، لیست مکمل های غذایی، عوارض مصرف، نحوه مصرف، کاربرد مکمل های غذایی، بهترین زمان مصرف، قرص تقویتی، مکمل شناسی، آثار ویتامین ها، عملکرد عصبی، سرطان، پیشگیری

تهیه شده در گروه تحریریه سایت مکمل شناسی

"منصور"

بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : آهن بارداری

پیشنهاد خواندنی

files-news-673964kam-khooni[6f468d049c59af5933dc63325dacf37c].jpg مشاهده
سمی و یا ایمن بودن فروس بیس گلیسینات؟