ارتباط ویتامین D با بیماری عروق کرونر قلب و تاثیر آگاهی عمومی بر آن

ارتباط ویتامین D با بیماری عروق کرونر قلب و تاثیر آگاهی عمومی بر آن
کمبود ویتامین D به یک معضل بسیار جدی در سرتاسر دنیا تبدیل شده است. نتایج مطالعات اخیر نشان داده است که ارتباط معکوسی بین وضعیت ویتامین D و بیماری عروق کرونر قلب وجود دارد. این نتایج نگرانی های عمومی را در ارتباط با کمبود ویتامین D به عنوان یک تهدید کننده سلامت عمومی افزایش داده است.

در مطالعه ای که اخیرا انجام شد این قضیه مورد بررسی قرار گرفت که آیا دانش موجود، گرایش ها و رفتارها در مورد ویتامین D می تواند در شیوع کمبود ویتامین D در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب نقش داشته باشد یا خیر.

در این مطالعه 130 فرد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب و 195 فرد سالم مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها مصاحبه های رودررو با افراد انجام شده و دانش آنها در مورد ویتامین D، رفتار آنها در مورد در معرض نور قرار گرفتن و رفتارهای مرتبط با ویتامین D در آنها مورد پرسش قرار گرفت. همچنین سطح ویتامین D سرم افراد نیز اندازه گیری شد.

نتایج داده ها نشان داد که کمبود شدید ویتامین D (کمتر از 10 نانوگرم بر میلی لیتر از 25-هیدروکسی ویتامین D) در افراد مبتلا به عروق کرونر قلب شایع تر از افراد گروه کنترل است ( به ترتیب 46% و 3%). همچنین امتیاز آگاهی عمومی در مورد ویتامین D برای گروه کنترل بیشتر از گروه مبتلا به عروق کرونر قلب بود.

همچنین گروه کنترل (افراد سالم) گرایش بیشتری به مصرف مکمل های مولتی ویتامین نسبت به گروه مبتلا داشتند (7/6 درصد در مقابل 8/0 درصد). گروه کنترل گرایش بیشتری نسبت به مصرف کره، ماهی روغنی و جگر داشتند اما افراد مبتلا به مقدار بسیار بیشتری شیر مصرف کرده بودند.

در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد آگاهی کم در مورد ویتامین D و مصرف کم مکمل های ویتامین از جمله ویتامین D، کلسیم و مولتی ویتامین می تواند در شیوع بیشتر کمبود ویتامین D در افراد مبتلا به عروق کرونر قلب نقش داشته باشد.

نتایج این مطالعه در 16 مارس 2017 منتشر شد.
منابع و رفرنس ها:

Source & Reference

Knowledge and attitudes about vitamin D, and behaviors related to vitamin D in adults with and without coronary heart disease in Saudi Arabia

BMC Public Health, BMC series – open, inclusive and trusted,2017, 17:266...

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنیدکلید واژه ها

مکمل غذایی، مولتی ویتامین، ویتامین D، کمبود ویتامین، بیماری عروق کرونر قلب، ریز مغذی ها، کلسیم، آهن، سیستم ایمنی، رژیم غذایی، سبک زندگی، لیست مکمل های غذایی، عوارض مصرف، نحوه مصرف، کاربرد مکمل های غذایی، بهترین زمان مصرف، قرص تقویتی، مکمل شناسی، آثار ویتامین ها، عملکرد عصبی، سرطان، پیشگیری

تهیه شده در گروه تحریریه سایت مکمل شناسی

"منصور"
بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : ویتامین دی سلامت قلب

پیشنهاد خواندنی

files-news-673964kam-khooni[6f468d049c59af5933dc63325dacf37c].jpg مشاهده
سمی و یا ایمن بودن فروس بیس گلیسینات؟