مولتی ویتامین شناسی: تاثیر کمبود آهن و زینک بر روی حافظه کوتاه مدت کودکان

مولتی ویتامین شناسی: تاثیر کمبود آهن و زینک بر روی حافظه کوتاه مدت کودکان
هدف: هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر کمبود آهن و زینک بر روی حافظه کوتاه مدت کودکان 6 تا 11 سال و ارزیابی واکنش آن ها به مکمل درمانی است.

زمینه: 100 کودک 6 تا 11 سال از مدرسه عالی شهری در تحقیق شرکت نمودند ( آن ها به دو گروه 6 تا 8 سال و 9 تا 11 سال تقسیم شدند).
روش ها: تحقیق انجام گرفته بر روی کودکان پس از گردآوری داده های آماری به بررسی مقدار زینک، آهن و هموگلوبین آن ها پرداخت. آن ها بر مبنای نتایج به سه گروه تقسیم شدند: گروه نخست با کمبود آهن، گروه دوم با کمبود زینک و گروه سوم با کمبود هر دو مکمل  مواجه بود.

اقدامات: مکمل آهن به میزان (2mg/kg) و مکمل زینک به میزان (5mg ) به مدت 3 ماه برای کودکان هر دو گروه تجویز شد.

نتایج: تمام کودکانی که با کمبود آهن و زینک مواجه بودند از اختلالات حافظه رنج می بردند. حافظه آن ها پس از مصرف مکمل زینک و آهن بهبود یافته بود.

نتیجه گیری: کمبود آهن و زینک با  اختلالات حافظه در کودکان در ارتباط است. پس از مصرف مکمل آهن و زینک بهبود چشم گیری در گروه سنی 9 تا 11 سال به چشم می خورد. اما تحقیقات بهبود چشم گیر اختلالات حافظه در کودکان 6 تا 8 سال را نشان نمی دهد. از اینرو، آزمایش بیشتری باید بر روی این گروه سنی صورت پذیرد.
منابع و رفرنس ها:

Source & Reference

Effect of iron and zinc deficiency on short term memory in children

Published in 2011 Apr, 48

Department of Physiology, Madras Medical College, Chennai, India..

برای مشاهده مقاله روی سایت مبدا به زبان اصلی اینجا کلیک کنیدکلید واژه ها

مکمل غذایی، مولتی ویتامین، ریز مغذی ها، کلسیم، آهن، سیستم ایمنی، رژیم غذایی، سبک زندگی، لیست مکمل های غذایی، عوارض مصرف، نحوه مصرف، کاربرد مکمل های غذایی، بهترین زمان مصرف، قرص تقویتی، مکمل شناسی، آثار ویتامین ها، عملکرد عصبی، سرطان، پیشگیری

تهیه شده در گروه تحریریه سایت مکمل شناسی

"فرزانه"

بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : آهن روی سلامت کودکان

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

11 مکمل برای تسکین و پیشگیری از آلرژی مشاهده
11 مکمل برای تسکین و پیشگیری از آلرژی