مکمل های کلسیم و خطر شیوع سنگ کلیه: یک مطالعه مروری

مکمل های کلسیم و خطر شیوع سنگ کلیه: یک مطالعه مروری

مکمل های کلسیم و خطر شیوع سنگ کلیه: یک مطالعه مروری

سنگ کلیه یکی از بیماری های شایع و دردناک کلیوی است. برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند مصرف مکمل های کلسیم ممکن است خطرات ابتلا به سنگ کلیه را افزایش دهد. اما برعکس برخی دیگر معتقدند مکمل های کلسیم می تواند حتی خطر سنگ کلیه را کاهش دهد.

در مطالعه ای توسط محققان امریکایی انجام شد، خطر ابتلا به سنگ کلیه در زنانی که در سنین پس از یائسگی بودند ارزیابی شده و ارتباط آن با مصرف مکمل های کلسیم بررسی شد.

نتایج تحقیق این افراد نشان داد که خطر سنگ کلیه در زنان پس از یائسگی در طول 40 سال گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است اما شیوع جمعیتی آن در قسمت های مختلف بسیار متنوع بوده است ( از 70 شیوع در بین 100000 فر در سال گرفته تا 190 شیوع در بین 100000 نفر).

با این حال گزارشات سازمان بهداشت جهانی نرخ افزایش بالاتری را نشان می دهد و گویای این است که این آمار در زیرگروههای مختلف سازمان به 300 در بین 100000 نفر در یک سال نیز می رسد.

علت این تفاوت آماری هنوز مشخص نیست اما با وجود این تفاوت های آماری در نرخ افزایش سنگ کلیه، مطالعات این گروه  نشان می دهد هیچ افزایشی در ابتلا به سنگ کلیه که ناشی از مصرف مکمل های کلسیم ( چه از منابع غذایی و چه از طریق مکمل ها) باشد مشاهده نمی شود.

بطور کاملا برعکس، این گروه در مطالعه خود شواهدی، هم از طریق مطالعات بالینی کنترل شده و هم مطالعات مشاهده ای، یافتند که نشان می داد ارتباط معکوسی بین مصرف کلسیم و خطر ابتلا به سنگ کلیه وجود دارد.

این مطالعه مروری در سال 2008 در مجله Journal of the American College of Nutrition به چاپ رسید.


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید
تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/ کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود 
داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب 
بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای 
بیماران داشته باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.
3- توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.
______________________________
بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : کلسیم سلامت زنان سنک کلیه

پیشنهاد خواندنی

اثر مکمل های بارداری بر غلظت ویتامین ها و کیفیت شیر مادر مشاهده
اثر مکمل های بارداری بر غلظت ویتامین ها و کیفیت شیر مادر