در همه جای دنیا مصرف کنندگان هوشیار معمولا به دنبال محصولاتی هستند که دارای شناسنامه اند. کالاهایی که مشخص باشد توسط کدام شرکت وارد کشور شده یا بواسط کدام شرکت تولید شده اند. این موضوع قطعا در خصوص کالاهای سلامت محور از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که مستقیم با سلامت افراد و آینده آن ها در ارتباط است. سلامت از ارزشمندترین دارایی های هر انسان است و طبیعتا مصرف کنندگان فراورده های مرتبط با این حوزه باید اطمینان کافی از صحت و اصالت تامین کنندگان کالاهای سلامت محور داشته باشند. ضمن اینکه گاهی اوقات نیاز است با شرکتی که مسولیت تامین کالا را برعهده گرفته است ارتباط برقرار کنند.


 اما با توجه به هشدارهایی که درجامعه ما در خصوص مصرف منطقی مکمل های غذایی مطرح می شود، دغدغه های زیادی در رابطه با اصالت مکمل های غذایی مطرح است. هشدارهای وزارت بهداشت تاکید بر این امر دارد که مکمل های غذایی را باید صرفا از داروخانه ها تهیه کرد. بهنگام خرید آن ها باید نسبت به الصاق برچسب اصالت و توصیحات فارسی درج شده روی بسته بندی محصول توجه داشت.


« مکمل شناسی» در این خصوص تلاش کرده است اطلاعات جامعی از شرکت های تولید کننده و واردکننده مکمل های غذایی، دارویی و رژیمی تهیه کند. ضمن اینکه اطلاعات ارتباط با آن ها را نیز تدارک دیده است

لیست شرکت های مکمل غذایی

ترتیب نمایش