بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

لیست انوع قطره های مولتی ویتامین و مواد معدنی ویژه نوزادان و همچنین انواع شربت های مولتی ویتامین مناسب کودکان و نوجوانان به تفکیک ایرانی و خارجی همراه با ارائه مشخصات آن ها اعم از معرفی ترکیبات، زمان مصرف، نحوه مصرف، احتیاطات و ملاحظات لازم بهنگام خرید از داروخانه ها و مصرف

مولتی ویتامین کودکان

ترتیب نمایش