بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

امگا3 و کوکیوتن، ترکیباتی هستند که خصوصا در رابطه سلامت قلب  در جهان امروز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته اند.

مکمل های سلامت قلب

ترتیب نمایش