بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ششمین همایش مکمل های غذایی+برنامه همایش

ششمین همایش مکمل های غذایی+برنامه همایش

ششمین همایش مکمل های غذایی از روز سه شنبه بیست و نهم خرداد ماه تا سی و یکم خردادماه در هتل المپیک برگزار می شود


بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : همایش مکمل های غذایی
برنامه ششمین همایش

پیشنهاد خواندنی

ارتباط بین کاروتنوییدها و ویتامین A با سندرم متابولیکی مشاهده
ارتباط بین کاروتنوییدها و ویتامین A با سندرم متابولیکی