بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

پاسخ های وزیر سابق بهداشت به :کدام قرص های ویتامینی برای سلامت زنان، مفید است و کدام مضر

پاسخ های وزیر سابق بهداشت به :کدام قرص های ویتامینی برای سلامت زنان، مفید است و کدام مضر

دکتر کامران باقری لنکرانی، وزیر سابق بهداشت در مورد مصرف مکمل های غذایی و قرص های ویتامینی و تقویتی برای زنان می گوید:

۱. کمبود ویتامین دی، هم در دنیا محسوس است و هم در کشور ما مطالعات نشان دهنده کمبود آن است، به طوریکه پنجاه درصدجمعیت میان سال کشور دچار کمبود ویتامین دی هستند

۲. فقر آهن هم در کشور ما شایع است البته امروز وضعیت بهتر شده ولی هنوز هم کمبود آهن یک دغدغه جدی است

۳. کمبود ویتامین ب۱۲ در سالمندان مشهود است.حدود ۲۰ درصد جمعیت سالمندان کشورمان کمبود ویتامین ب۱۲ دارند. دلیل آن هم به مشکلات گوارشی سالمندان و مصرف کمتر مواد غذایی حاوی ویتامین ب۱۲ بازمی گردد

۴. ولی موضوع اساسی این است که کشور با حجم عرضه و تبلیعات مکملهایی مواجه است که مستند علمی ندارند و در واقع دور ریز پول محسوب می شوند

۵. بسیاری از غضروف سازها فاقد مستند علمی محکمی مبتنی بر اثرگذاری هستند

۶. این حجم تبلیغات و مصرف مکمل ها، صرفا محدود به کشور ما نیست، بلکه در دنیا وضعیت همینگونه است. چراکه از لحاظ اقتصادی، بازار جذابی است. ضمن اینکه برخلاف دارو، مسیر اخذ مجوز تولید مکمل ها در دنیا بسیار ساده تر از دارو است

۷. این معضل با بگیرد و ببند و محدودیت واردات و ... درست نمیشود.بلکه باید تلاش کرد تا سواد و اگاهی مردم در این رابطه افزایش پیدا کند

بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : سلامت زنان

پیشنهاد خواندنی

ارتباط بین کاروتنوییدها و ویتامین A با سندرم متابولیکی مشاهده
ارتباط بین کاروتنوییدها و ویتامین A با سندرم متابولیکی