بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

وجود یک بانک اطلاعات جامع از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت اعم از داروخانه ها، بیمارستان ها، کلینک ها، آزمایشگاه ها، مراکز تصویر برداری پزشکی نظیر سونوگرافی ها و همچنین اطلاعات مراکزی همچون مراکز ترک اعتیاد، مراکز مشاوره روانپزشکی، مراکز مشاور تغذیه از آنجایی که مورد تقاضای بسیاری از هموطنان عزیزمان است، می تواند گره گشای بسیاری از امور باشد
سامانه « مکمل شناسی » هر چند تمرکز خود را بر بحث مکمل های غذایی و دارویی تنظیم کرده است ولی به دلیل کثرت تقاضا در حوزه خدمات سلامت، تهیه چنین بانک اطلاعاتی را نیز مد نظر خود قرار داده است.
بر این اساس سامانه « مکمل شناسی » تلاش کرده است، اطلاعات اولیه در خصوص مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت را در این سامانه به صورت یکپارچه جمع آوری ومنتشر سازد.
بدهی است این لیست نمی تواند یک بانک کامل باشد. به این جهت از همه مردم شریمان تقاضا داریم به جهت بهره برداری سایر هموطنانمان، در صورتی که اطلاعات برخی پزشکان را بر روی سایت درج نشده است، ما را در مسیر ارتقاء سطح سلامت جامعه یاری دهند. برای ثبت مشخصات مراکز سلامت که بر روی سامانه مکمل شناسی اطلاعات ایشان موجود نیست، میتوانید اینجا کلیک کنید.

لیست مراکز خدمات سلامت

ترتیب نمایش
بیمارستان توس

بیمارستان توس تهران، تهران

ساختمان ۱۰۶۴ تهران، تهران

ساختمان پزشکان 1

ساختمان پزشکان 1 تهران، تهران

ساختمان پزشکان ۱۰۰۶ تهران، تهران

ساختمان پزشکان ۱۰۱ تهران، تهران

ساختمان پزشکان ۱۱٠ تهران، تهران

ساختمان پزشکان ۱٣ تهران، تهران

ساختمان پزشکان ۱۳۱ تهران، تهران

ساختمان پزشکان 1365

ساختمان پزشکان 1365 تهران، تهران

ساختمان پزشکان ۱۴۴٦ تهران، تهران

ساختمان پزشکان ۱۵۵ تهران، تهران

ساختمان پزشکان ۱۵۹ تهران، تهران

ساختمان پزشکان ۱۵۹۰

ساختمان پزشکان ۱۵۹۰ تهران، تهران

ساختمان پزشکان ۱۸۳ تهران، تهران

ساختمان پزشکان ۱۹۰ تهران، تهران

ساختمان پزشکان ۱۹۳ تهران، تهران

ساختمان پزشکان ۲٠ تهران، تهران

ساختمان پزشکان ۲٠٠٠ تهران، تهران

ساختمان پزشکان 2016

ساختمان پزشکان 2016 تهران، تهران