بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

پوکی استخوان

پوکی استخوان

نویسنده:دکتر سید رضا نجفی زاده/عضو هیات علمی مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران


برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید