بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

سلامت جنسی: تاثیر غنی کردن مایع فولیکول با مکمل های روی و مس بر بلوغ و تکامل جنین

سلامت جنسی: تاثیر غنی کردن مایع فولیکول با مکمل های روی و مس بر بلوغ و تکامل جنین
مایع فولیکولار (FF) یک محیط مناسب برای رشد تخمک ها در بدن فراهم می کند. بلوغ تخمک یک گام مهم برای تخمک گذاری است که منجر به باروری  تحت شرایط طبیعی و رشد بلاستوسیت ها می شود.

 بلوغ تخمک یک استراتژی نجات بخش در ART است و دانشمندان تلاش های زیادی انجام داده اند تا نتایج آن را بهبود بخشند.

روی و مس دو عنصر کمیاب ضروری است که  در مقادیر کم در انواع بافت ها و سلول ها یافت می شود. گزارش ها ی فراوان وجود دارند که اثرات مثبت روی و مس را  در محیط بلوغ تخمک نشان می دهند.

این موضوع اخیرا توسط محققان ایرانی نیز در یک مقاله مورد مطالعه قرار گرفت. هدف از این مطالعه بررسی اثرات  افزودن روی و مس به  مایع فولیکولار انسان و تاثیر آن در بلوغ تخمک های نابالغ انسانی بود.

 در این مطالعه مایع فولیکولی از زنان بارور جمع آوری گردید و در دور 2500 به مدت 20 دقیقه سانتریفیوژ شد. سطح روی و مس در مایع فولیکولار با استفاده از روش جذب اتمی تعیین شد. ازگروه های تیمار 1- مایع فولیکولی به تنهایی به عنوان شاهد2- با افزودن 10٪ مایع فولیکولی با 1 میکروگرم در میلی لیتر روی و 3-  4 میکروگرم در میلی لیتر مس استفاده گردید.

 تخمک گذاری به روش لقاح آزمایشگاهی انجام شد و تخمک ها به مدت 48 ساعت در محیط کشت اختصاصی کشت داده شدند.

 نتایج نشان داد،  بلوغ قابل توجهی در هر دو گروه تیمار حاوی مس و روی نسبت به گروه شاهد در  میزان لقاح مشاهده شد. در تمام مراحل تکامل تخمک، گروههایی که حاوی مکمل های مس یا روی بودند پیشرفت بیشتری نسبت به گروه کنترل داشتند.

 در این مطالعه نشان داده شده است که محیط بلوغ در هنگام استفاده از مکمل های مایع فولیکولی یک محیط مناسب برای رشد تخمک ها را فراهم می کند. نتایج بلوغ تخمک از طریق مایع فولیکولار غنی شده با مس و روی به طور قابل توجهی افزایش بود.

این مطالعه در بخش زیست شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام گرفت و در سال 2016 در مجله Int J Fertil Steril به چاپ رسید.

راهنمای منابع و رفرنس های مکمل شناسی:

Source & Reference


The Effects of Human Follicular Fluid Supplemented with Zinc and Copper on InVitro Maturation and Subsequent Embryo Development

Int J Fertil Steril, Vol 10, Suppl 1, Summer 2016, 61...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/ منصور

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد


______________________________

بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : بلوغ تخمک گذاری بارداری باروری سلامت جنسی روی مس

پیشنهاد خواندنی

جدیدترین یافته ها در مورد تاثیرات زنجبیل بر سلامتی مشاهده
جدیدترین یافته ها در مورد تاثیرات زنجبیل بر سلامتی