بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین غلظت ویتامین B12 و فولات با آسم و حساسیت های تنفسی

ارتباط بین غلظت ویتامین B12 و فولات با آسم و حساسیت های تنفسی
مطالعاتی که در مورد تاثیر غلظت ویتامین B12  و فولات بر خطر ابتلا به آسم و حساسیت های تنفسی انجام شده اند نتایج ناسازگاری در پی داشته اند. پژوهشگران معتقدند این قضیه می تواند به دلایل متضاد ایجاد کننده این گونه حساسیت ها باشد و همچنان با مطالعات دقیق تر دنبال رهیافتی در این باره هستند.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان دانمارکی انجام شد، آنها از روش های جالب ژنتیکی برای بررسی ارتباط بین غلظت فولات و ویتامین B12 با آسم، حساسیت های تنفسی و برخی نشانگرهای آلرژی استفاده کردند.

آنها در مطالعه خود از پلی مورفیسم های تک-نوکلئوتیدی (single-nucleotide polymorphisms) وابسته به فولات یا ویتامین B12 برای بررسی این موضوع استفاده کردند.

این محققان روش خود را بر روی 162736 فرد از 6 نوع جمعیت مختلف پیاده کردند.

نتایج بدست آمده نشان داد ارتباط چشمگیری بین غلظت ویتامین B12 با مواردی همچون تب ناشی از حساسیت، آسم، حساسیت آلرژیکی و تغییر در سطح ایمونوگلوبولین E با استفاده از روش فوق مشاهده نمی شود.

همچنین بین غلظت فولات و تب ناشی از حساسیت، آسم و حساسیت آلرژیکی  ارتباطی چشمگیر مشاهده نشد اما بین غلظت فولات و سطح ایمونوگلوبولین E ارتباط معناداری وجود داشت.


براساس نتایج آنها با تغییر هر 0/1 نانوگرم بر میلی لیتر در سطح فولات بدن سطح ایمونوگلوبولین E به اندازه 2 درصد تغییر می کند.

اگرچه روش ارائه شده توسط این محققان شواهد کافی برای ارتباط بین غلظت ویتامین B12 و فولات با آسم و حساسیت های تنفسی را فراهم نکرد، با توجه به شواهد مثبت مشاهده شده در سایر مطالعات و اهمیت این موضوع به نظر می رسد تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

نتایج این تحقیق در تاریخ 18 دسامبر 2017 در مجله European Journal of Clinical Nutrition از انتشارات Nature به چاپ رسیده است.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Associations of genetic determinants of serum vitamin B12 and folate concentrations with hay fever and asthma: a Mendelian randomization meta-analysis

European Journal of Clinical Nutrition (2017), Published online: 18 December 2017..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : ویتامین B12 آسم فولات حساسیت تنفسی آلرژی

پیشنهاد خواندنی

کمبود آهن: خطری برای اختلال تیرویید در دوران بارداری مشاهده
کمبود آهن: خطری برای اختلال تیرویید در دوران بارداری