بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف مکمل روی (زینک) از تشدید آسم در کودکان جلوگیری می کند

مصرف مکمل روی (زینک) از تشدید آسم در کودکان جلوگیری می کند

مطالعات بسیار زیادی ارتباط بین کمبود روی و آسم را به اثبات رسانده اند. اما سوال بسیار مهمی که در این زمینه پابرجاست این است که آیا مصرف مکمل های روی می تواند از آسم یا تشدید آن جلوگیری کنند؟ با وجود مشخص بودن ارتباط بین آسم و کمبود روی، چنین سوالی هنوز با قطعیت پاسخ داده نشده است و تحققات در این راستا همچنان ادامه دارد.

در مطالعه ای جدید تلاش شد که اثر مکمل های روی در کاهش شدت بیماری آسم در کودکانی که آسم تشدید شده داشتند ارزیابی شود.

 تعداد 42 کودک مبتلا به آسم تشدید شده که در بیمارستان ثبت نام کرده بودند بصورت تصادفی انتخاب شده و به آنها مکمل روی بیس گلیسینات (30 میلی گرم عنصر روی در هر روز) یا یک دارونما، به عنوان کمکی برای درمان استاندارد آسم، داده شد.

 انداره گیری های ارزیابی تنفسی کودکان (PRAM) برای مشخص شدن شدت آسم در آنها مورد استفاده قرار گرفت.

نتیجه اولیه تغییر در شدت آسم کودکان از پایه تا انتهای مطالعه بود. نتایج مطالعه نشان داد که مقدار عددی PRAM در گروهی که روی مصرف کرده اند در فواصل زمانی 24 ساعت و 48 ساعت  یک کاهش سریع در مقایسه با گروه کنترل نشان می دهد.

سازگار با این مشاهده، میانگین کلی سطح روی سرم در کودکان  8/63 میلی گرم بر دسی لیتر بود و 1/57 درصد از کودکان دارای کمبود روی بودند.

همچنین مشاهده شد که نتایج PRAM برای کودکان با سطح روی متوسط یا پایین هیچ تفاوتی ندارد.
به عنوان نتیجه مشخص شد که مکمل های روی به عنوان یک درمان کمکی در کنار درمان استاندارد در طول ابتلا به آسم تشدید شده  می تواند منجر به کاهش سریع شدت آسم در کودکان شود.

این یافته می تواند تا حدود زیادی تاثیر مثبت استفاده از مکمل های روی در کودکان مبتلا به آسم شدید را قطعیت بخشد.
نتایج این تحقیق در سال 2016 در مجله Pediatr Rep به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Zinc Supplementation in Children with Asthma Exacerbation

Pediatr Rep. 2016, 9, 8(4),6685

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : آسم روی سلامت کودکان

پیشنهاد خواندنی

جدیدترین یافته ها در مورد تاثیرات زنجبیل بر سلامتی مشاهده
جدیدترین یافته ها در مورد تاثیرات زنجبیل بر سلامتی