بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کمبود ویتامین D پیری و بیماری های وابسته به سن را بیشتر می کند

فرایند پیری می تواند با سرعت های مختلفی اتفاق بیوفتد اما هنوز عواملی که می توانند بر سرعت فرایند پیری تاثیرگذار باشند بطور کامل شناخته شده نیستند.

در مطالعه ای جالب که اخیرا توسط یک محقق انگلیسی انجام شد این فرضیه مطرح شده است که ویتامین D ممکن است بتواند سرعت فرایند پیری را کنترل کند.

اساس این فرضیه برمبنای مطالعاتی است که بر روی فرآیندهای مختلف سلولی کنترل کننده فرایند پیری انجام شده است.

تحقیقات نشان داده اند که همه فرایندهای سلولی کنترل کننده پیری همچون خودخواری (autophagy)، اختلال در میتوکندری، التهاب، استرس اکسیداتیو، تغییرات اپی ژنتیک، اختلالات DNA، تغییرات در یون کلسیم و سیگنالینگ گونه های اکسیژنی فعال (ROS) می توانند توسط ویتامین D تنظیم شوند.

براساس این فرضیه میزان فعالیت این فرایندها در افرادی که دارای کمبود ویتامین D هستند افزایش پیدا خواهد کرد.

کمبود این ویتامین نه تنها سرعت فرایند پیری را افزایش خواهد داد بلکه می تواند احتمال وقوع بیماری های وابسته به سن همانند بیماری آلزایمر، بیماری پارکینسون، مولتیپل اسکلروزیس (MS) و بیماری قلبی عروقی را نیز افزایش دهد.

در افرادی که دارای سطح نرمال ویتامین D هستند این فرایندهای کنترل کننده سن با سرعت کمتری انجام می شود که این قضیه منجر به کاهش سرعت فرایند پیری و افزایش محافظت در برابر بیماری های وابسته به سن خواهد شد.

این فرضیه جدید در مقاله ای که در تاریخ 26 سپتامبر 2017 در مجله The Journal of Physiology به چاپ رسید ارائه شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Vitamin D deficiency accelerates ageing and age-related diseases- a novel hypothesis

The Journal of Physiology, Accepted manuscript online: 26 September 2017

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : ویتامین دی سالمند التهاب استرس

پیشنهاد خواندنی

ارتباط نیترات در رژیم غذایی با فشار خون: آیا مکمل جدیدی در حال ظهور است؟ مشاهده
ارتباط نیترات در رژیم غذایی با فشار خون: آیا مکمل جدیدی در حال ظهور است؟