بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بررسی سبک زندگی زوج های ناباروری که از تکنیک های باروری استفاده می کنند

عقاید نقش بسیار کلیدی در شکل دادن و مسیر دادن به کیفیت روابط بین زن و شوهر دارد. زمانی که افراد با یک اتفاق غیرقابل کنترل همانند ناباروری روبرو می شوند، اینکه چطور آن را ارزیابی کرده و چه واکنشی نسبت به این مشکل نشان دهند، موضوع بسیار مهمی است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان ایرانی انجام شد، ارتباط بین اعتقادات شخصی، سبک های ارتباطی و کیفیت زندگی در زوج های ناباروری که تحت درمان با تکنیک های باروری بودند بررسی شد.

در این مطالعه بررسی هایی بر روی 100 زوج نابارور که به موسسه رویان در تهران مراجعه کرده بودند انجام شد.

مشارکت کنندگان 4 پرسشنامه را پر کردند که در مورد موضوعات مرتبط با سلامتی، کیفیت زندگی و روابط شخصی بود. پرسشنامه ها توسط زنان و شوهران آنها بصورت جداگانه پر شد و آنها اطمینان داشتند که همسرشان از جواب ها اطلاعی ندارند. در نهایت داده های بدست آمده گردآوری و آنالیز شد.

نتایج بدست آمده نشان داد کیفیت زندگی زوجها بستگی زیادی به مرحله زندگی آنها داشت. به عنوان مثال افرادی که در ابتدای زندگی متاهلی قرار داشتند کیفیت زندگی بسیار متفاوت تری نسبت زوج های قدیمی تر داشتند.

همچنین در این زوج های نابارور، ارتباط چشمگیری بین عقاید شخصی و نحوه ارتباطات با کیفیت زندگی وجود داشت.

این نتایج نشان داد باورهای شخصی و سبک زندگی زوج های نابارور می تواند به آنها در درک مشکل ناباروری و حل کردن بهتر آن کمک کند.

این مطالعه در سال 2016 در مجله Int J Fertil Steril به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


The Relationship between “Personal Relation Beliefs”, “Attribution Styles” and “Quality of Life” in Infertile Couples Undergoing Assisted Reproductive Techniques


Int J Fertil Steril, Vol 10, Suppl 1, Summer 2016, 31

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

اصول استفاده از گیاهان دارویی و مکمل های غذایی برای بیماران دیابتی مشاهده
اصول استفاده از گیاهان دارویی و مکمل های غذایی برای بیماران دیابتی