بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نگهداری میوه و سبزیجات در یخچال بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوی ویتامین C آنها تاثیر گذار است

نگهداری میوه و سبزیجات در یخچال بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوی ویتامین C آنها تاثیر گذار است

دانستن این موضوع که چطور نگهداری مواد غذایی در دماهای پایین میزان ترکیبات فعال زیستی و ویژگی ها آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، از اهمیت بسیار زیادی برای مصرف کنندگان، دانشمندان و صنعتگران برخوردار است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان هندی و کامرونی بطور مشترک انجام شد، تاثیر دماهای پایین نگهداری 19 نوع میوه و سبزیجات بر محتوای فنولی کلی، پروفایل فنولیک اسید، مقدار آنتوسیانین های کلی، مقدار کلی آسکوربیک اسید و فعالیت آنتی اکسیدانی مورد ارزیابی قرار گرفت. این میوه ها و سبزیجات از فروشگاههای معمولی در هند خریداری شده و به مدت 15 روز در یخچال (دمای 4 درجه سانتی گراد) نگهداری شدند.

نتایج بدست آمده نشان داد که محتوای کلی فنولی در کرفس و گل سرخ بالاترین مقدار بود و پس از نگهداری در شرایط ذکر شده تا حدود 30 درصد کاهش یافت.

بالاترین محتوای ویتامین C در گل کلم، انار و شوید یافت شد که در مورد آنها نیز پس از نگهداری در یخچال کاهش یافت.

براساس نتایج بدست آمده انار بالاترین سطح کلی آنتوسیانین را داشت و نگهداری در دمای پایین تغییر چندانی در محتوای آن ایجاد نکرد.

همچنین مشخص شد نگهداری در یخچال باعث کاهش بسیار شدید فعالیت آنتی اکسیدانی میوه ها و سبزیجات می شود. ظرفیت آنتی اکسیدانی کرفس، انار و زیتون بالاترین مقدار و ظرفیت آنتی اکسیدانی آب پرتقال و هویج کمترین مقدار بود.

بررسی ها نشان داد که به ترتیب ترکیبات فنولیک اسیدی، ویتامین C و آنتوسیانین ها نقشی اساسی در ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه ها و سبزیجات دارند.

این مطالعه در 24 جولای 2017 در مجله Antioxidants به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Storage of Fruits and Vegetables in Refrigerator Increases their Phenolic Acids but Decreases the Total Phenolics, Anthocyanins and Vitamin C with Subsequent Loss of their Antioxidant Capacity

Antioxidants 2017, 6(3), 59; doi:10.3390/antiox6030059, Published: 24 July 2017..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : آنتی اکسیدان ویتامین ث سبزیجات

پیشنهاد خواندنی

بررسی کاملی بر ارتباط ویتامین C و دخانیات مشاهده
بررسی کاملی بر ارتباط ویتامین C و دخانیات