بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نامه سندیکای تولیدکنندگان مکمل در خصوص عدم موافقت با عرضه مکمل ها در خارج از داروخانه ها

نامه سندیکای تولیدکنندگان مکمل در خصوص عدم موافقت با عرضه مکمل ها در خارج از داروخانه ها

متن نامه سندیکای تولیدکنندگان مکمل در خصوص عدم موافقت با عرضه مکمل ها در خارج از داروخانه ها:


اینجا کلیک کنید

بسته های ویژه خبری را دنبال کنید : سندیکای تولیدکنندگان مکمل های غذایی

پیشنهاد خواندنی

بررسی کاملی بر ارتباط ویتامین C و دخانیات مشاهده
بررسی کاملی بر ارتباط ویتامین C و دخانیات